Skeleton Study 2014
Skeleton Study 2014
press to zoom
Quick Hand Study 2013
Quick Hand Study 2013
press to zoom
Reclining Nude 2014
Reclining Nude 2014
press to zoom
Male Study 2013
Male Study 2013
press to zoom
Reclining Male (Detail) 2013
Reclining Male (Detail) 2013
press to zoom
Male Quick Studies 2013
Male Quick Studies 2013
press to zoom
Reclining Female (Detail) 2012
Reclining Female (Detail) 2012
press to zoom
Female Quick Studies 2013
Female Quick Studies 2013
press to zoom
Standing Male, 2012
Standing Male, 2012
press to zoom